استاندارد

نقش رعایت استاندارد در کیفیت زندگی و اصلاح الگوی مصرف

علامت استاندارد ايران

 واحد های دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ايران برای معرفی محصولات خود استفاده نمايند . عدم رعايت ويژگيهای استانداردهای اجباری مشمول پيگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد بود .

کاربرد علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليد کننده يا عرضه کننده محصول به رعايت ضوابط و قوانين واستمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد های ملی می باشد . توليد ، تمرکز ، توزيع و فروش کالاهای مشمول اجرای استاندارد با کيفيت پائين تر از استاندارد يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع می باشد .

علائم استاندارد مصوب در شورايعالی استاندارد همگی به استثنای يک مورد دارای کادر اصلی به صورت S است که به مفهوم کلمه SAFETY ( ايمنی ) و علامت اختصاری STANDARD ( استاندارد ) است . طرح داخل علامت اصلی کلمه ( ايران ) است و در صورت وارونه نمودن علامت ، نام اختصاری مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به زبان انگليسی ISIRI مشاهده   
می شود .

  علامت اصلی و کامل استانداردايران برای کالاهايي است که ويژگيهای آنها از هر حيث با استاندارد ملی ايران مطابقت دارند ، همچنين اين علامت بر روی گواهينامه ها ، اوراق و بسته بندی کالاهای استاندارد شده و مصنوعات مختلف نيز به کار برده می شود .

علامتی که می توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت يا شکل برای هدف های مختلف استاندارد کالاها به کار برده شود به اين شرح است :

علامت استاندارد ايمنی فقط برای کالاهايي که از نظر ايمنی دارای اهميت بوده و با استاندارد مربوطه منطبق باشند ، به کار برده می شوند .

در موارد بسيار نادر و استثنايي که کالااز نظر فنی مواجه با اشکالاتی گردد به کار برده می شود .

مصنوعاتی که عیارهای منطبق با عیارهای رسمی ایران داشته باشند با استفاده از علائم زیر انگ گذاری می شود. بدیهی است مصنوعات توخالی یا کوچک یا مصنوعاتی که علامت گذاری باعث اختلال در مکانیسم عمل و یا کاربرد آن میگردد باید علامت استاندارد مربوطه روی یک قطعه پلاک کوچک انگ خورده و به آن لحیم شود.

       مصنوعات طلا با عیار 916 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 916 ( به صورت لاتین )و حروف Au (علامت اختصاری طلا) به صورت خوانا داخل آن .

         مصنوعات طلا با عیار833 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد833 ( به صورت لاتین )و حروف Au (علامت اختصاری طلا) به صورت خوانا داخل آن .

        مصنوعات طلا با عیار 750 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 916 ( به صورت لاتین )و حروف Au (علامت اختصاری طلا) به صورت خوانا داخل آن .

      مصنوعات نقره با عیار 840 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 840 ( به صورت لاتین )و حروف Ag (علامت اختصاری نقره) به صورت خوانا داخل آن .

       مصنوعات نقره با عیار 925 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 925 ( به صورت لاتین )و حروف Ag (علامت اختصاری نقره) به صورت خوانا داخل آن .

       مصنوعات نقره با عیار 900 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 900 ( به صورت لاتین )و حروف Ag (علامت اختصاری نقره) به صورت خوانا داخل آن .

              مصنوعات پلاتین با عیار 850 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 850 ( به صورت لاتین )و حروف pt (علامت اختصاری پلاتین) به صورت خوانا داخل آن .

     مصنوعات پلاتین با عیار 900 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 900 ( به صورت لاتین )و حروف pt (علامت اختصاری پلاتین) به صورت خوانا داخل آن .

     مصنوعات پلاتین با عیار950 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد 950 ( به صورت لاتین )و حروف pt (علامت اختصاری پلاتین) به صورت خوانا داخل آن .

    مصنوعات پلاتین با عیار500 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد500 ( به صورت لاتین )و حروف pt (علامت اختصاری پلاتین) به صورت خوانا داخل آن .

    مصنوعات پلاتین با عیار950 در هزار ( با علامت S لاتین که مخفف کلمه standard  است با حک عدد950 ( به صورت لاتین )و حروف pt (علامت اختصاری پلاتین) به صورت خوانا داخل آن .

      علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار ٩٠

       علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار ۸۴

+ نوشته شده در  شنبه دوم آبان ۱۳۸۸ساعت 15:0  توسط سلیمان صابری  |